Nasze Siostry na Ukrainie

We Lwowie nasze siostry przeżywają czas Bożego Narodzenia w obrządku wschodnim.
W mijającym roku ważnym wydarzeniem było dla nich zakończenie prac nad projektem budowy klasztoru.  11 listopada rozpoczęto już wykopy pod fundamenty ogrodzenia. klasztornego.Pan Bóg pobłogosławił  ciepłą jesienią i siostry mają nadzieję, że jeszcze zimą będzie na tyle ciepło, aby kontynuować niektóre prace budowlane.
Z nadzieją i wdzięcznością w sercu rozpoczynają Nowy Rok i zapewniają o swojej pamięci modlitewnej, prosząc też o nią wszystkich, którzy pamiętają o lwowskich redemptorystkach. ZOBACZ.