Niedziela Palmowa w naszej Kaplicy.

ZOBACZ

J 12,13:"Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie!"„

Jezus: Ja wejdę do Jerozolimy twej duszy jak Król. Rozważaj polecenie, które Ja dałem Apostołom w Niedzielę Palmową: "Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. A gdyby wam kto co mówił, powiedzcie: Pan je potrzebuje." To ty jesteś moim źrebięciem; tymi, którzy cię o to pytają, są twoje zmysły, twoja wola i szatan. To On właśnie pyta twoją wolę: "Dokąd idziesz, dlaczego tak bardzo dajesz się ujarzmić, dlatego krzywdzisz tak bardzo twoją wolną wolę?" Na ich pytania udziel im mojej odpowiedzi: "Pan żąda tego ode mnie". Ty jesteś moim osiołkiem, moim źrebięciem, na którym jako Król wjeżdżam z okazałością i w triumfie do mojej ukochanej Jerozolimy: jako Pan źrebięcia - twojej wolności i osiołka - twojej woli;
Bł. Maria Celeste:
Tak, moje Dobro, tego ranka w Komunii świętej zobaczę to chwalebne wejście: doświadczę ogromnej radości, bo Ty wejdziesz do mojej duszy, by stać się Panem mojego ducha.