Nowenna do św. Józefa

10 marca,  rozpoczynamy nowennę do św. Józefa, ponieważ zbliża jego Uroczystość (19 marca) Dołączcie i Wy intencje do tej nowenny.. Święty Józef coraz bardziej jaśnieje w Kościele dlatego prośmy go z ufnością w tym trudnym czasie o łaskę mężnej wiary., dlatego  W tym roku w czasie modlitwy południowej będziecie śpiewać w naszej Kaplicy Godzinki ku czci św. Józefa. Zapraszamy..

 

O  Święty Józefie, który jesteś przybranym ojcem Jezusa, naszego Pana i Odkupiciela i Oblubieńcem  Niepokalanej Dziewicy Maryi,  oddajemy się Tobie w opiekę. Jesteś naszym  wspomożycielem i orędownikiem u Boga. Potężny w swoim wstawiennictwie, wyproś nam łaskę, o którą prosimy Cię w tej nowennie w sposób szczególny…

Litania do Świętego Józefa na podstawie adhortacji „Redemptoris Custos” Papieża Jana Pawła II

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.             

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami

 Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

 Święta Maryjo – módl się za nami

 Święty Józefie – módl się za nami

 Powierniku Boskich Tajemnic,

 Posłuszny Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,

Wierny Sługo Odkupiciela i Jego dzieła,

Józefie, milczący świadku Tajemnicy Wcielenia,

Józefie, przewidziany na pełnię czasów,

 Józefie, wypełniający w pokorze swoje powołanie,

 Józefie, przyjmujący Maryję w posłuszeństwie wiary,

 Strażniku Matki Słowa Wcielonego,

 Wzorze mężnej wiary, Wzorze cierpliwej ufności,

 Wzorze wiernej miłości,

 Spokojny Cieślo z Nazaretu,

 Józefie, uczący Syna zawodu i prawa,

 Józefie, chroniący ukryte życie Jezusa,

 Józefie, nazywający Jezusa Synem,

 Józefie, nazywany przez Jezusa ojcem,

 Józefie, cierpliwy w niepewności i zwątpieniu,

 Józefie, ufający Bogu nawet w rozpaczy,

 Józefie, otaczający Jezusa i Maryję czułą miłością,

 Józefie, tworzący dom rodzinny jako Kościół Domowy,

 Józefie, wspierający Maryję w wypełnianiu Jej powołania,

 Żywicielu Jezusa, który stał się dla nas Chlebem Życia,

 Patronie Kościoła naszych czasów,

 Patronie ludzi bezdomnych,

 Patronie bezrobotnych i szukających pracy,

 Józefie, nadający rzemiosłu wymiar kontemplacji,

 Józefie, wezwany do wielkiej i czystej miłości,

 Józefie, Wielki Bezinteresowny, przyjmujący i wypełniający niewysłowiony dar ojcostwa,

 Józefie, coraz bardziej jaśniejący w Kościele,

 

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam,

 Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas,

 Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Święty Józefie, wraz z Tobą, dla Ciebie, błogosławimy Pana. Pomóż nam zbliżyć się do tajemnicy Chrystusa w postawie pełnej wiary, poddania i miłości, podobnej do Twojej. Wejrzyj na potrzeby duchowe i materialne tych wszystkich, którzy błagają Cię o wstawiennictwo, a zwłaszcza rodzin i ubogich każdym rodzajem ubóstwa; jesteśmy pewni, że poprzez Ciebie odnajdą macierzyńskie spojrzenie Maryi i pomocną rękę Jezusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.