Modlimy się z Kościołem

Pragniemy dzisiaj w jedności z całym Kościołem przepraszać Cię, Panie, za grzechy wyrządzone najmłodszym, wynagradzać za rany zadane Twemu kochającemu Sercu i prosić o siły, aby zło dobrem zwyciężać.
Najdroższy nasz Jezu Odkupicielu,
chcemy wyjść z Tobą na Krzyżową Drogę,
chcemy wspominać i kontemplować te chwile
Twojej bolesnej człowieczej egzystencji,
które tak często przeżywamy w naszym ludzkim życiu,
bo przecież tak wiele razy czujemy się niesłusznie oskarżani i obnażani,
i przychodzi nam brać krzyż na ramiona.
 
Lecz także często
spotykamy dobroć i współczucie ludzi,
których stawiasz na naszych drogach.
 
Jezu Odkupicielu,
my wszyscy -
jak Maryja "ukrzyżowana duchowo" z Tobą na Kalwarii,
jak bł.Maria Celeste, która zrodziła nasz Zakon
"wpatrzona spojrzeniem miłości w Ciebie,
ukrzyżowanego w niej samej" -
w różnych trudnych życiowych sytuacjach
chcemy odkrywać skarb złożony w Krzyżu,
czerpać z Niego moc,
i kochać nawet wtedy, gdy nie czujemy się kochani,
żyjąc miłością na miarę naszych ludzkich możliwości.

DROGA KRZYŻOWA