Przygotowując się do świętowania

Przypadająca 1 sierpnia uroczystość  Zalożyciela Zgromadzenia Redemptorystów św. Alfonsa Liguori jest okazją do refleksji nad jego twórczym życiem. Decydujące znaczenie w duchowości św. Afonsa posiada jego radykalna opcja na rzecz najuboższych, poniżonych i opuszczonych z punktu widzenia pastoralnego i ludzkiego. To jego gorliwość sprawiła, że nie zaraził się tendencjami jansenistycznymi i rygorystycznymi charakterystycznymi dla jego epoki, ale można powiedzieć (za ojcem Bernardem Häringiem – redemptorystą), że „Jego duchowość stanowi echo  radosnego wołania Jezusa: Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a ukazałeś maluczkim” (Łk 10, 21).

Zapraszamy na uroczystą Mszę św. w niedzielę 1 sierpnia. Kazanie wygłosi o. Jacek Zdrzałek

 (O przyjaźni św. Alfonsa z bł. Marią  Celeste)