Zapraszamy na koncert

W sobotę,  14 kwietnia po Mszy św. wieczornej okolo godz. 18.30, a także w niedzielę, 15 kwietnia - ROBERT BACHARA – skrzypek, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  oraz Akademii Muzycznej w Krakowie (klasa skrzypiec barokowych) zagra w naszej Kaplicy w czasie Mszy św. o godz. 9.00 (podczas dziękczynienia), a później po zakończeniu Świętej Eucharystii wykona na skrzypcach  sonaty misteryjne (różańcowe - tajemnice chwalebne) austriackiego kompozytora i wirtuoza pochodzenia czeskiego - Heinricha Ignacego Franza von Bibera (1644-1704).

Artysta rozwija ożywioną  działalność koncertową, naukową oraz pedagogiczną.  Pan Robert Bachara prowadzi klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie pełni również funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego.