Odwiedziny s.M. Guadalupe

Gościlyśmy w naszej wspólnocie w Bielsku s. Marię Guadalupe z Foggii. Siostra M. Guadalupe jest z pochodzenia Meksykanką, ale już od trzydziestu lat przebywa we Wloszech, we wspólnocie w Foggii, gdzie znajduje się cialo naszej blogosławionej Założycielki. S. Maria Guadalupe zapisała się mocno w naszym sercu, cieszymy się, że mogłyśmy ją poznać.Przez nią stal się nam też bliski naród meksykański, ostatnio ciężko doswiadczony przez trzęsienie ziemi. Zachwyciła nas historia powolania s. M. Guadalupe,  jej spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i wielka milość do naszej Założycielki bł. Marii Celeste. Zobacz