Jubileusz Ojca Andrzeja

W środę świętowałyśmy Srebrny Jubieleusz Ojca Andrzeja Kowalskiego naszego kapelana. Plomienne kazanie wyglosił o. Krzysztof Bieliński (CSsR). Wśród koncelebrujących byli także. o. Bolesław Slota i i o. Andrzej Wróblewski z Bialorusi. Wraz z o. Andrzejem dziękowałyśmy, równiez z obecnymi w kaplicy wiernymi za dar jego kaplaństwa, za poslugę i pełne miłości oddanie, z jakim służy w tym miejscu naszej wspólnocie i ludziom, którzy przychodzą do tej kaplicy. S. Urszula, nasza przełożona, składając mu życzenia wyraziła naszą wielką wdzięczność! ZOBACZ