Uroczystości we Lwowie

2 października w grecko-katolickiej Katedrze św. Jury pod przewodnictwem  abp Igora Woźniaka – metropolity lwowskiego  była celebrowana uroczysta Liturgia na rozpoczęcie kontemplacyjnej misji sióstr redemptorystek na Ukrainie. Metropolita przywitał siostry bardzo serdecznie.  W homilii zwrócił uwagę na to, że  kontemplacja – to zdolność zagłębiania się w świecie duchowym, wchodzenie w głęboką rozmowę z Bogiem. Takie miejsca  - klasztory są nam bardzo potrzebne. Siostry przybyły z Polski i Włoch, są trzy: Maria, Ivanna i Zoriana. Na razie będą mieszkać w tymczasowym domku we Lwowie na ulicy Zamarstynowskiej, a ich klasztor będzie budować się  w Birkach niedaleko Lwowa. Cieszymy się – mówił dalej Arcybiskup – że mamy w Eparchii takie modlące się siostry  i będziemy je wspierać. ponieważ są ważne dla Kościoła na Ukrainie.

Na Uroczystości obecne były siostry z Bielska, na czele z przełożoną Urszulą Nowińską oraz ojcowie redemptoryści z Polski: o Mirek Grakowicz z Sekretariatu Redemptorystów ds. redemptorystek  oraz o. Sylwester Cabała i nasz bielski kapelan – o. Andrzej Kowalski. Przyjechały także siostry redemptorystki  ze Slowacji  z grecko-katolickiej wspólnoty we Vranowie. Wszyscy – ci obecni na Uroczystości i ci uczestniczący z daleka przez modlitwę, także nasza bielska wspólnota dziękowaliśmy dobremu Bogu za to dzieło, które pozwolił nam rozpocząć w roku beatyfikacji naszej założycielki Matki Marii Celeste. Niech Matka Boża Nieustającej Pomocy, Matka Miłosierdzia chroni nasze siostry i wyprasza im wiele świętych powołań. ZOBACZ