Przyrzeczenia oblatek

24 września w godzinach wieczornych, w czasie Nieszporów w naszej Kaplicy, cztery panie, po przebytej u nas formacji, zlożyly swoje oblackie przyrzeczenia i tym samym przyłączyly się do naszej Wspólnoty, aby żyć w świecie duchowością bł. Marii Celeste Crostarosy, naszej Zalożycielki. ZOBACZ

Oto treść tego przyrzeczenia:

„Najświętszy Odkupicielu, Ty mnie wezwałeś na drogę podążania Twoimi śladami i do rozszerzania na świecie, pod tchnieniem Ducha Świętego światła Twojej miłości.

Ja, ………….,

 przyzywając orędownictwa błogosławionej Marii Celeste, która przez świętą Ewangelię poznała Ciebie jako słowo życia, przez kontemplację Twoich tajemnic przyjęła Cię jako Zbawiciela i przez uczestnictwo w Eucharystii stała się Twoją żywą pamiątką, przyrzekam wobec obecnych tutaj sióstr redemptorystek, na ręce ich przełożonej siostry Urszuli Nowińskiej, oddać się całym sercem do dyspozycji Bogu według Statutów Wspólnoty Oblackiej przy tutejszym klasztorze.

Od Twojego miłosierdzia o mój Boże, za przyczyną macierzyńskiej pomocy Maryi, Matki Odkupiciela i naszej, oczekuję łaski pozostania wierną mojemu przyrzeczeniu”.

Na końcu ceremonii, s. Urszula, nasza przelożona, wręczając medalion każdej z oblatek powiedziała:

"Jako znak przynależności do wspólnoty oblackiej przyjmijcie ten medalion Najświętszego Odkupiciela, który jest częścią stroju mniszki redemptorystki.

Niech ten medalion przypomina ci twoje oddanie Jezusowi i przynagla cię do nieustannej przemiany w Niego, by stawać się promieniującym świadkiem Jego miłości w świecie, który ci powierza".