WIELKA RADOŚĆ!

Nasza Założycielka – Maria Celeste Crostarosa, dołączyła dziś do grona błogosławionych. Na początku kard. Angelo Amato odczytał List Apostolski Ojca Świętego Franciszka:

Mocą naszej władzy urzędu apostolskiego zezwalamy, aby czcigodna Służebnica Boża Maria Celeste Crostarosa, mniszka, założycielka Zakonu Najświętszego Odkupiciela, która naśladując życie Chrystusa poprzez radykalne ofiarowanie siebie, stała się żywą pamiątką jego zbawczej miłości dla wszystkich, od tej chwili nosiła tytuł błogosławionej i aby obchodzono jej święto w dniu 11 września w miejscach  i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podpisano w Rzymie. Franciszek, papież

W homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej wysłannik Ojca Świętego Franciszka przedstawił postać nowej błogosławionej.Przeczytaj  

Posłuchaj-Radio Watykańskie

Zobacz http://www.radiomaryja.pl/multimedia/uroczystosc-beatyfikacji-sluzebnicy-bozej-marii-celeste-crostarosy-w-foggi/