Nowenna do św. Józefa

W tym roku w naszej wspólnocie uroczystość św. Józefa zbiega się z dniem pierwszej profesji naszej s. Marii. Obchodząc uroczystość św. Józefa będziemy jednocześnie świadkami zaślubin Boga z człowiekiem. Przeżyjemy więc z bliska tę samą tajemnicę, do uczestnictwa w której w sposób szczególny i niepowtarzalny zaproszony został św. Józef. Tajemnica tych zaślubin spełniła się na Jego oczach najpierw w duszy Maryi, którą Bóg wybrał na Matkę Wcielonego Słowa, a która przez to powołanie została mu niejako „zabrana”, by być wyłączną własnością Boga.NOWENNA