Spotkanie dla świeckich

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla świeckich pragnących zgłębiać duchowość bł. Marii Celeste Crostarosa,
w niedzielę 19 listopada o godzinie 16 00.
Temat: "W  Foggia"

tel. 33 815 06 22;  33 811 86 72; 535 777 110(Play)