WIELKA RADOŚĆ!

Otrzymałyśmy wiadomość z Rzymu, że 18-sty czerwca 2016 roku będzie dniem beatyfikacji naszej Założycielki Marii Celeste Crostarosa! Bóg niech będzie uwielbiony!Beatyfikacja odbędzie się w katedrze w Foggi, we Włoszech, w mieście gdzie  nasza Matka zmarła 14 września 1755 roku. ZOBACZ