Pan blisko jest

Rozradujcie się, dusze osłabłe, oto wasza moc, wasza podpora! Rozradujcie się, bracia grzesznicy, bo w łonie Maryi spoczywa Ten, który przychodzi, aby spłacić wszystkie nasze winy swoją drogocenną krwią. Rozradujcie się sprawiedliwi, ponieważ w łonie Maryi jest nasze Zbawienie, nasza sprawiedliwość. Ciesz się cała ziemio, ponieważ nadchodzi Pokój. ŻYCZENIA I OKÓLNIK

Oczekując na wielkie wydarzenia tej świętej nocy, pragniemy Cię dzisiaj, Panie, prosić o jedno - otwórz nasze serca, uczyń je gościnnymi dla Ciebie, takimi ubogimi i prostymi jak Betlejemski żłóbek, ale ciepłymi miłością i pragnieniem spotkania. Powiedziałeś Marii Celeste, że jesteś naszym Słońcem, które ma moc nas rozgrzać, oświecić, a także osuszyć wszelkie "złe soki" naszego egoizmu i zamknięcia. Pragniemy teraz wystawić całych siebie na moc tych leczących i ożywiających promieni, z ogromną ufnością i wiarą, że uczynisz nas nowymi. Przyjdź, Jezu Panie, woła Duch i oblubienica. Usłysz nasz głos i naszą tęsknotę!