Nowe dzielo

Nowe dzieło przy naszej wspólnocie rozpoczęte! Kandydatki do Stowarzyszenia Oblatów spotkały się  w rozmównicy naszego klasztoru 20 czerwca. Na drugi dzień miała miejsce ceremonia przyjęcia do oblackiej wspólnoty.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie