Pan zmartwychwstał!

O Jezu, stan się dla duszy

Radością Paschy wieczystej.

I nas wskrzeszonych Twą mocą,

do swego przyłącz orszaku. ( z Hymnu na Jutrznię)

Nasze życzenia