Nieszpory z Księdzem Biskupem

Z racji kończącego się już Roku Życia Konsekrowanego, 26 stycznia o godz. 18.00 - Ks. Biskup Piotr Greger przewodniczył nieszporom w naszej Kaplicy i wyglosił do nas słowo o modlitwie, wychodząc od tekstów z adhortacji Vita Consecrata  Dzieląc sią doświadczeniem własnej modlitwy powiedział między innymi, że modlitwy uczymy się na modlitwie, że nie jest ona dodatkiem do zycia, ale wpisuje się w naszą codzienność.