Niepokalana, módl się za nami!

W Uroczystość Niepokalanego Pocżęcia Najświętszej Maryi Panny zapraszamy do naszej Kaplicy na Mszę Śwętą o godz. 7.30, a o godz. 12.00 na Godzinę Łaski, którą zakończymy śpiewem Godzinek ku czci  Niepokalanej.

Jeżeli Jezus jest cały miłością do człowieka,to Maryja - Niepokalana jest cała miłością człowieka do Boga.
Maryja, Niepokalana Dziewica - nie jest istotą nadludzką, ale Tą, która została wybrana na mieszkanie dla Słowa, a co za tym idzie, zachowana od zmazy grzechu pierworodnego „ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego” - jak czytamy w tekście dogmatu - z powodu swojego wyjątkowego powołania.

Maryja w życiu i pobożności Marii Celeste