Bądźmy święci!

Jest czymś fascynującym spotkać człowieka świętego, ale rzeczą o wiele bardziej budującą jest spotkać świętą wspólnotę. Na międzynarodowym Kongresie Vidimus Dominum, który odbył się kilkanaście lat temu w Rzymie z inicjatywy Unii Przełożonych Wyższych młodzi zakonnicy i zakonnice wyrazili to pragnienie, aby świętość w dzisiejszych czasach owocowała świętością wspólnot zakonnych.
O świętości za klauzurą