Październik - spotkanie dla świeckich

"Aby moje stworzenia pamiętały o odwiecznej miłości, jaką je umiłowałem, spodobało mi się wybrać...
s. Marię Celeste Crostarosa (pierwsze lata jej życia)

Serdecznie zapraszamy

na kolejne spotkanie dla świeckich, pragnących
 zgłębiać duchowość założycielki sióstr redemptorystek -
s. Marii Celeste Crostarosa - 27 października 2013 - godzina 16.00