Rozpoczęcie Jubileuszu

Rozpoczęłyśmy nasz jubileusz uroczystą, koncelebrowaną Eucharystią. Z wdzięcznością stanęłyśmy przed ołtarzem, aby wielbić Pana za Jego dzieło, za to, że pozwolił naszej wspólnocie zaistnieć w Polsce, aby tutaj przypominać o miłości Boga i "nie zaniedbać żadnego środka ani żadnej możliwości, by On mógł być kochany".

 

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie