Słowo pożegnania od sióstr redemptorystek na dzień pogrzebu:

Wspólnota redemptorystek z Bielska żegna Cię, Ojcze Janie, z wielkim wzruszeniem i miłością! Stanąłeś przy nas u samych początków powstawania dzieła fundacji polskich redemptorystek. Teraz my duchowo trwamy przy Tobie, wspierając Cię naszą wdzięczną modlitwą.

Pomagałeś wielu spośród nas na drodze rozeznania powołania, ukazywałeś piękno redemptorystowskiego charyzmatu i prowadziłeś do Jezusa. Na Niego nam wskazywałeś Twoim świadectwem modlitwy i kapłańskiego zaangażowania w duszpasterstwie, na oazach i rekolekcjach. Towarzyszyłeś nam w naszych decyzjach, gdy wybierałyśmy wspólnotę redemptorystek, by w niej oddać się Odkupicielowi, na Jego chwałę i dla zbawienia braci. Jak bardzo cieszyłeś się z każdego powołania! Twoje serce, zakochane w Bogu, śpiewało nieustannie alleluja!

Dziękujemy Ci, Ojcze Janie, za Twoją obecność, za troskliwość, za zainteresowanie naszym życiem do ostatnich chwil. Żegnając się z Tobą, chcemy Ci powiedzieć, że bardzo Cię kochamy i razem z Maryją, która była Ci tak bliska śpiewamy Magnificat na chwałę Bogu za Twoje posługiwanie, za to, że mogłyśmy Cię poznać, że byłeś przy nas jak Ojciec i Brat, jak prawdziwy Przyjaciel.