Konferencja s. Marii ze Scala

Mówić o miłości  - rozpoczęła swoją konferencję "O pięciu zmysłach miłości" s. Maria -  to znaczy mówić o fundamencie naszej duchowości, naszego konkretnego i codziennego życia. Każda z dziewięciu reguł jest oczywiście fundamentalna, ale miłość, jako pierwsza, jest trochę jak drzwi, klucz, alfabet, przez który należy czytać kolejne reguły. Miłość jest fundamentem, na którym opiera się prawo ewangeliczne i projekt, którego Ojciec zapragnął dla naszego Zakonu: "Ta cnota miłości bliźniego jest głównym fundamentem naszego Instytutu, ponieważ nasz Pan ustanowił ewangeliczne prawo doskonałości chrześcijańskiej na tej cnocie" (Reguły, Konstytucje). Miłość jest jedną z dwóch nóg, na których Redemptorystka musi chodzić. Drugą jest pokora. W dziewiątej Rozmowie duszy z Jezusem, Jezus wyjaśnia bł. Marii Celeste: "Na dwóch  fundamentach opierają się Reguły, które przyjmujesz, na moim życiu: na pokorze i miłości" (Rozmowa IX).

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie