Jeden dzień we Vranowie

Nasze  siostry przeżywające Kurs Duchowosci w Keżmarku odwiedziły także naszą wschodnią Wspólnotę Redemptorystek we Vranowie, Klasztor pod wezwaniem Przenaświętszej Trójcy. ZOBACZ.

W tym klasztorze, powiedział o. Andrzej Wodka, wszystko mówi nam o najwyższej tajemnicy trynitarnej, z serca której pojawiło się ludzkie życie i do której ma ono powrócić po zakończeniu swojego ziemskiego etapu.Święte obrazy ikonostasu, witraże poświęcone tajemnicy przemienienia, gdzie rozległ się głos Ojca, a obłok Ducha otoczył wszystko wokół Jezusa i wybranych świadków...