Błogosławieństwo prymicyjne

O. Ivan Dzhur, redemptorysta z Prowincji Kanadyjskiej, przyjął święcenia kapłańskie w czwartek 9 listopada 2023 r. w greckokatolickiej katedrze św. Jana Chrzciciela w Przemyślu, a kilka dni później przybył do Bielska, do naszej kaplicy, aby udzielić nam prymicyjnego błogosławieństwa.

Neoprezbiter pochodzi z Ukrainy, ale swoją formację zakonną i kapłańską odbywał  w Polsce (Nowicjat na Lubaszowej), USA i Kanadzie. Jest z nami zaprzyjaźniony, a my towarzyszymy mu gorącą modlitwą i życzymy wytrwałości, świętości i gorliwości w pracy duszpasterskiej, którą wkrótce podejmie w Winnipeg w Kanadzie. Zobacz.