Z Niepokalaną

W nowennie przed Uroczystością  Niepokalanego Poczęcia modliłyśmy się śpiewając każdego dnia  Godzinki ku Jej czci.

Zwycięska Niewiasta staje przed nami w całym swoim blasku: pokory, skromności i dostojeństwa. Niepokalana, bez grzechu poczęta odpowiada Bogu: oto jestem, a na Jego propozycję: poczniesz i porodzisz Syna…” – mówi : niech mi się stanieoby się to stało.

Ta gotowość Maryi i piękno, które emanuje z całej Jej postawy wobec Stwórcy, niech nas prowadzi do gorącej modlitwy uwielbienia. Bóg uczynił nam tak wielkie rzeczy i stale je czyni! Dlatego stajemy w zadziwieniu i jak św. Alfons, wielki czciciel Niepokalanej. modlimy się słowami jego pieśni: „Tyś czysta, Tyś święta, bez grzechu poczęta…o Matko przez Słowo, o świata Królowo, kto słyszał lub wie, by grzesznik odchodził bez wsparcia od Cię! Zobacz.