Pan jest blisko

Błogosławiona Maria Celeste w swoim „Dzienniku duchowym” zanotowała słowa, które Pan skierował do niej na rozpoczęcie Adwentu: Rozpoczniesz tego dnia okres Adwentu, życiem całkowicie czystym i nowym. Abyś była do tego zdolna, udzielę ci skutecznej łaski, żądając jednak od ciebie nieustannej współpracy z nią. Dlatego musi być w tobie ciągłe pragnienie miłowania Mnie, które twoją duszę ku Mnie pociągnie i przeniknie wszystkie twoje aktualne działania: duchowe, doczesne i zmysłowe…

 

W tym adwentowym czasie Bóg zaprasza także nas na taką drogę: abyśmy pielęgnowali w sobie pragnienie kochania Go i w ten sposób przygotowali nasze serca na przyjście Jezusa. Niech On będzie, jak był dla Marii Celeste, jedynym naszym celem w każdej najmniejszej myśli, słowie i działaniu.

 

Spróbujmy rozpocząć ten nowy okres liturgiczny modląc sie szczególnie o gorliwość, aby przygotować się jak najlepiej do narodzin naszego Zbawiciela.  Nie skupiajmy się jedynie na zewnętrznych przygotowaniach, ale patrzmy z „perspektywy duszy” i pamiętajmy o tym, by dzielić się z innymi radością wiary w przyjście Pana, który jest już blisko!

 

Módlmy się do Matki Najświętszej słowami Marii Celeste:

„Maryjo, napełnij moje serce
takim samym ogniem i takim samym żarem,
jaki przyśpieszył przyjście Bożego Słowa w twoje łono.
Doprowadź mnie do doskonałej jedności
z Twoim Synem, moim Panem.
Nasyć mnie i wypełnij Matko,
Bożą miłością”
(Ogródek Bożej miłości)