Rozpoczynamy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego

W tym roku w naszym  przygotowaniu na Zesłanie Ducha św. posłużymy się tekstami św. Alfonsa Liguori. Jego Nowenna do Ducha Świętego została po raz pierwszy opublikowana w Neapolu w 1766 roku, w drugiej części książki Via di salute. Składa się z dziesięciu medytacji według zwyczajowej  dla św. Alfonsa metody:  z medytacji właściwej, wyrażenia uczuć i modlitwy. Pierwszy jej element skierowany jest do umysłu, drugi obejmuje serce i wolę, angażując osobę w całej jej antropologicznej głębi.

Same tytuły poszczególnych medytacji ujawniają źródło inspiracji: są to mianowicie dwa hymny liturgiczne: "Veni, Creator" i "Veni, Sancte Spiritus, z których autor czerpie żywe obrazy i wyraziste symbole

Nowenna do Ducha Świętego jest najważniejsza ze wszystkich nowenn, ponieważ to właśnie ją jako pierwszą celebrowali  Apostołowie i Maryja w Wieczerniku. Dla nas redemptorystek ta nowenna jest niewątpliwie najważniejsza, bo nasz Zakon powstał w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 13 maja 1731 roku.

 Duch Święty jest miłością, którą Ojciec i Słowo Przedwieczne darzą siebie nawzajem, a zatem dar miłości, który jest udzielany przez Pana naszym duszom i który jest największym ze wszystkich darów, jest przypisywany w szczególności Duchowi Świętemu, jak mówi św. Paweł: Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5, 5). Dlatego jest rzeczą istotną rozważać w tej nowennie, jakim cudem jest BOŻA MIŁOŚĆ i dziękować za Nią i prosić o Nią, z nadzieją, która zawieść nie może.

Chcemy też pamiętać, że Pan  zwracał się do naszej Założycielki  nazywając ją „córko Miłości”. Uświadamiajmy więc sobie, że jesteśmy dziećmi Miłości i ta miłość jest już rozlana w naszych sercach.

Prośmy o  to, byśmy się stali ogniem w Ogniu Miłości. Amen.