Hosanna

                

„Ja wejdę do Jerozolimy twej duszy jak Król. Rozważaj polecenie, które Ja dałem Apostołom w Niedzielę Palmową: "Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. A gdyby wam kto co mówił, powiedzcie: Pan je potrzebuje. "Córko, to ty jesteś moim źrebięciem; tymi, którzy cię o to pytają, są twoje zmysły, twoja wola i szatan. To On właśnie pyta twoją wolę: "Dokąd idziesz, dlaczego tak bardzo dajesz się ujarzmić, dlatego krzywdzisz tak bardzo twoją wolną wolę?" Na ich pytania udziel im mojej odpowiedzi: "Pan żąda tego ode mnie". Ty jesteś moim osiołkiem, moim źrebięciem, na którym jako Król wjeżdżam z okazałością i w triumfie do mojej ukochanej Jerozolimy: jako Pan źrebięcia - twojej wolności i osiołka - twojej woli; Pan, który wchodzi w triumfie pokoju, w to nowe życie mojego Życia w dusze twoich bliźnich po to, aby posiąść swoje Królestwo będące w twoim wnętrzu. Tak, moje Dobro, tego ranka w Komunii świętej widziałam to chwalebne wejście: dającmi doświadczyć ogromnej radości, zechciałeś wejść w moją duszę i stać się Panem mojego ducha". (bł. Maria Celeste)

zdjęcia - s. Magda