9 listopada - powstanie Zgromadzenia Redemptorystów

Zgromadzenie Redemptorystów powstało 9 listopada 1732 roku. W kolejną 290 - tą rocznicę tego wydarzenia modlimy się z wdzięcznością za naszych ojców i braci redemptorystów.

Niech Najświętszy Odkupiciel obdarza ich wszelkim dobrem i radością w głoszeniu obfitego Odkupienia na wszelkie sposoby, a przede wszystkim przez świętość własnego życia, . W gorliwości oddania się Panu niech wspiera ich także święty założyciel, Alfons de Liguori i nasza bł. Maria Celeste! (O. D. Capone - O powstaniu redemptorystów)