Miłe odwiedziny

Cieszyłyśmy się bardzo z odwiedzin naszej siostry Moniki, należącej obecnie do wspólnoty redemptorystek w Foggii we Włoszech, gdzie znajdują się relikwie naszej błogosławionej założycielki s. Marii Celeste Crostarosa.

 

 

 

S. Monika przebywa w Polsce ze względu na mamę i jej stan zdrowia. Wspieramy ją naszą modlitwą.Wspominałyśmy moment poznania się, jeszcze w Tuchowie, gdy mieszkałyśmy tam niedaleko Seminarium Redemptorystów oraz dzieliłyśmy sie tym wszystkim, czym żyją aktualnie nasze klasztory należące w tym momencie  do jednej Federacji.