Jarmark w Tuchowie

Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji organizuje XVI Misyjny Jarmark z Aniołami w Tuchowie. Odbędzie się on w niedzielę 11 grudnia 2022 roku. Już teraz zapraszamy do wzięcia w nim udziału bądź zorganizowania podobnego wydarzenia w swojej parafii. Zobacz.

W tym roku organizatorzy chcą pomóc utrudzonej przez wojnę Ukrainie, a konkretnym celem jest Redemptorystowskie Centrum Dzieci i Młodzieży w Iwano-Frankowsku,

, pełniące obecnie funkcję schronienia dla uchodźców ze wschodu kraju. Poza kiermaszem, podczas Jarmarku prowadzona będzie zbiórka "Czapka dla Ukrainy", aby pomóc naszym potrzebującym sąsiadom przetrwać zimę. Jednocześnie przypominamy, że wciąż trwa zbiórka ogłoszona w liście z dnia 30 września 2022 roku, choć minął już termin tam wskazany. 

Poniżej link do zbiórki środków pieniężnych na portalu zrzutka.pl.

[Prostokąt zaokrąglony: "Zrzutka" na Ukrainę] "Zrzutka" na Ukrainę.