Świętujemy

Uroczystą Mszą Świętą rozpoczęłyśmy nasze świętowanie z bł. Marią Celeste. Eucharystię celebrował nasz ojciec Antoni Popek, który wygłosił także kazanie, przedstawiając bł. Marię Celeste i naszą misję w Kościele. Pośród wiernych obecna była Rodzina Matki Celeste. Duchowo łączyłysmy się z całym światem, ze wszystkimi wspólnotami redemptorystek. Msza św. była celebrowana w intencji naszej nowicjuszki Iryny i jej Mistrzyni s. Kazimiery, prosiłyśmy też o kanonizację naszej błogosławionej Załozycielki. Wcześniej uczestniczyłyśmy w tzw. Kaplicy Wschodniej w rozpoczęciu Nowicjatu przez s. Irynę ze Lwowa. Jesteśmy Bogu ogromnie wdzięczne  za dar naszej błogosłąwionej Marii Celeste i powierzamy nasz Zakon,  Podwójny Instytut Najświętszego Odkupiciela opiece Pana. "Kochajmy serdecznie Boga" pisała kiedyś Matka Maria Celeste do o. Alfonsa Liguori, "a On o wszystkim pomyśli". Wierzymy, źe On o nas pamięta i ogarnia miłością w drodze do świętości, a my dążąc do niej z gorliwością pragniemy na tę drogę pociągnąć innych - "Nie zaniedbać żadnego środka ani żadnej mozliwości, by Bóg był kochany". ZOBACZ.