Adoracja

Jak w każdą trzecią  niedzielę miesiąca zapraszamy na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Tak wiele mamy intencji, tak wielkie potrzeby, by oddać wszystko Bogu i zawierzyć Mu każdą troskę, każdy niepokój, by okazać Mu miłość i zaufanie, i powtarzać jak bł. Maria Celeste: Ty się o to zatroszcz, Panie, Ty jesteś moją Pewnością nieskończoną!