Do nabycia u nas

Wydałyśmy ponowie płytkę z piosenkami skomponowanymi na bazie tekstów naszej Założycielki, bł. Marii Celeste Crostarosa. Tytuł albumu: "Stań się ogniem w Ogniu" (cena - 20 zł)

Warto sięgnąć do słów Marii Celeste, by zachwycić się miłością tej wspaniałej kobiety do Jezusa, jej żarliwością w drodze do świętości, do nieba - naszego Domu i naszej Ojczyzny. W jej myślach,  dotkniemy wielkich pragnień i tej gorliwości, którą ona nazywa "ogniem", bo zdaje sobie sprawę, że ciemności grzechu i panujący w świecie zamęt można ugasić tylko ogniem miłości i całkoiwitego oddania się Bogu i człowiekowi ze względu na jego zbawienie. Medytujmy więc myśli Matki M. Celeste, także w piosenkach - zobacz.

Niech Ona prowadzi nas, i modli się w naszych intencjach i uczy nas modlitwy!