Wydanie krytyczne Reguł

W maju tego roku o. Sabatino Majorano CSsR, członek Prowincji Redemptorystów w Neapolu i znakomity znawca naszej duchowości opublikował krytyczny tekst "Reguł i Konstytucji" bł. Marii Celeste Crostarosy (1696-1755),  naszej założycielki.

Praca edytorska, zamieszczona w serii "Teksty i Studia Crostarozjańskie"  wydawanej przez Wydawnictwo Świętego Gerarda z siedzibą w Materdomini, ukazuje się niespełna rok po innym crostarozjańskim dziele "Ogródek wewnętezny Bożej miłości", które także powstało pod redakcją o. Majorano.

Tekst, liczący około 280 stron, odtwarza etapy projektu zakonnego Marii Celeste, który dotarł do nas w sześciu różnych XVIII-wiecznych kodeksach, a  dwa z nich  zostały  napisane  przez naszą błogosławioną Matkę.

 Jesteśmy bardzo wdzięczne o. Sabatino za krytyczne wydanie tekstu naszych "Reguł i Konstytucji" które służą głębszemu zrozumieniu i pogłębieniu naszej duchowości.