Grupa Krostarozjańska

Grupa Krostarozjańska  prowadzona przez s. Anię Winnicką zakończyła kolejny rok formacji. Pomimo pandemii udało się kontynuować comiesięczne spotkania poświęcone pogłębianiu duchowości naszej bł. Marii Celeste Crostarosa.

Na zakończenie Kapelan o. Jarosław celebrował Mszę św. w której także my uczestniczyłyśmy wraz z członkami Grupy i dziękowałyśmy Bogu za ich owocną pracę w tematachh zaproponowanych i opracowanych przez naszą siostrę Anię. Oby nasza Błogoslawiona Matka była coraz bardziej znana i kochana! ZOBACZ.