Trzynasty numer

Obecny numer "Zeszytów krostarozjańskich" prezentuje (jak pisze we wstępie o. Sylwester  Cabała) rozważania poświęcone wezwaniom litanii do bł. Marii Celeste Crostarosa, włoskiej mistyczki i założycielki Zakonu Sióstr Redemptorystek. Litania ta zawiera 28 określeń, które charakteryzują jej duchowe doświadczenie i pomagają nam poznać, jak Bóg działał w jej życiu. Jej autorką jest s. Kazimiera. Tę litanię można by nazwać wzniosłym hymnem na cześć Błogosławionej Mistyczki, w którym wysławiane są jej cnoty i przypominane doświadczenia duchowe , jakimi Bóg ją obdarzył. (Litania do bł. Marii Celeste).

Autorkami rozważań są siostry z naszej bielskiej wspólnoty i jedna z naszych oblatek.