Miła wiadomość o bł. Marii Celeste

Blogosławiona Maria Celeste Crostarosa w końcu będzie znana także we Francji. szerszemu gronu.. Miesięcznik "La Parole et la Priere" ,("Słowo i Modlitwa"), który zamieszcza codzienne czytania mszalne z medytacjami, na miesiąc wrzesień wybrał naszą założycielkę bł. Marię Celeste, jaką tę , której medytacje będą towarzyszyły codziennym rozmyślaniom.

To dla nas redemptorystek wielka radość!