Triduum Paschalne we Lwowie

Kilka zdjęć z Triddum Paschalnego u naszych sióstr redemptorystek we Lwowie. Z powodu pandemii przeżyły cały ten czas we własnej niewielkiej Kaplicy. ZOBACZ.