O siostrze Magdalenie słów kilka

S. Magdalena Żerdzińska, która w sobotę, 18 kwietnia złoży swoje profesję zakonną, pochodzi z Elbląga, studiowała w Warszawie w Wojskowej Akademii Technicznej. Jest inżynierem. Należała do wspólnoty Woda Życia, prowadzonej przez ks. Romana Trzcińskiego. Była tam także animatorką muzyczną. Kocha muzykę. Poznała naszą wspólnotę redemptorystek, przyjeżdżając do nas na rekolekcje. Wstąpiła do klasztoru w marcu 2017 roku i rozpoczęła swoją formację najpierw w postulacie, a potem w nowicjacie. Zaczęła poznawać naszą duchowość i naszą Założycielkę bł. Marię Celeste. Poślubia Jezusa w szczególnym roku: stulecia urodzin św. Jana Pawła II, ogłoszenia błogosławionym prymasa Stefana Wyszyńskiego, a w naszej redemptorystowskiej Rodzinie w Roku św. Klemensa. 

Ze względu na okoliczności, na pandemię, z którą się teraz zmagamy śluby siostry Magdy będą inne niż zazwyczaj, odbędą się za "zamkniętymi drzwiami". Nasza jednak misja tutaj promieniuje dzięki wierze i miłości, dzięki żywej obecności Pana, który zmartwychwstał i żyje, dlatego przenika wszelkie mury. Uwielbiając naszego Odkupiciela, powierzajmy Mu naszą Siostrę Magdę, która pragnie stać się dla Kościoła i całego świata "ogniem w Ogniu" Jego miłości, prośmy za nią, za jej bliskich, za wszystkich, których kocha, a którzy przy niej w tym Dniu Zaślubin fizycznie nie będą obecni, aby doświadczyli Jego łaski i pokoju.

Niech Matka Boża Nieustającej Pomocy wspiera nas swoją modlitwą!

Siostra Magda o życiu w klauzurze:

 

Dlaczego klauzura? Jest to jedno z pytań, które najszybciej pojawiało się na ustach moich najbliższych. Dziwili się jak to można się tak zamknąć na całe życie. Chcąc odpowiedzieć im na to pytanie ja sama musiałam poznać tajemnicę, która się ukrywa pod tym „hasłem”.
Bardzo szybko doświadczyłam, że klauzura to nie ograniczenie, ale paradoksalnie wolność.
Życie w klasztorze kontemplacyjnym jest łaską, a klauzura jest tym środkiem, który pozwala mi wypełnić wolę Ojca, czyli być naprawdę szczęśliwą.
Uczy mnie jak spełnić pierwsze przykazanie: usłyszeć głos Boga, dostrzec Jego Obecność w codziennych prostych czynnościach, odpowiedzieć, ukochać Go całym sercem, odczuć Jego miłość i w sposób czysty przelać ją na kolejne osoby. 
Klauzura pomaga mi zatrzymać spojrzenie na Jezusie. Doświadczyć, że czeka z miłością. A „ ta miłość” pozwala mi zobaczyć kim jestem. I z dnia na dzień, po cichutku, przemienić swoje życie w Jego życie, moją drogę w Jego drogę. I tak realizować w pełni misję w Kościele, do której mnie przeznaczył i powołał.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie