Sercem przy bł. Marii Celeste

Jak każdego jedenastego miesiąca zgłębiamy duchowe teksty naszej Założycieki. Dziś fragment z jej adwentowych Medytacji, a już wkrotce następny odcinek "Poznaj i pokochaj bł. Marię Celeste".
"Oto szczęśliwa godzina. Oto błogosławiona chwila ustanowiona od wieków, od początku, w której Słowo miało stać się ciałem w łonie Maryi.

Boża miłość, Słowo, zechciało, aby w tych Boskich zaślubinach obecne były trzy doskonałe cnoty Maryi: pierwsza - pokora; druga - posłuszeństwo; trzecia - miłość. W tym jednym słowie: "Oto ja Służebnica Pańska", zawiera się najdoskonalsza pokora i posłuszeństwo. W słowach: "niech mi się stanie według słowa twego", oddaje Bogu w posiadanie swą wolę. Dusza Maryi została pochwycona przez boską miłość. Duch Święty, który pochodzi od Ojca i Syna, udziela się jej świętej duszy. W tym momencie Maryja rozradowała się i upodobała sobie w Świętym Duchu Pana. W jednej chwili przeniknął Ją i przyoblekł Duch miłości. Wtedy dokonały się boskie zaślubiny z naszą ludzką naturą: "Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas". Zamilknij w zadziwieniu, duszo moja, unicestwiona w sobie samej".