Odnowienie ślubów

"Dzień dwudziesty piąty każdego miesiąca jest godny szczególnego upamiętnienia...Tego dnia siostry dziękować będą Panu ...Na koniec dziękczynienia razem odmówią następującą modlitwę (z tekstów" Pierwotnych Reguł):

             Dziękuję Ci, Przedwieczny Ojcze, Boże mojego serca, za to, że w swoim bezgranicznym miłosierdziu dałeś nam Twojego Jednorodzonego Syna, naszego Zbawiciela.

               Dziękuję Boskiej Mądrości, Tobie Boże Słowo, że zechciałeś stać się człowiekiem, umrzeć za nas i wykupić nas swoją najcenniejszą Krwią.

               Dziękuję Tobie, Duchu Boży, że w swojej bezgranicznej miłości dokonałeś dzieła Wcielenia, że przekazałeś nam owoce odkupienia i włączyłeś w wieczne życie dla Jezusa.

               Dziękuję Najświętszemu Człowieczeństwu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który wziął na siebie tak okrutną śmierć i gorzkie cierpienie dla naszego zbawienia

               Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystkie rozumne stworzenia, uwielbiam Cię i błogosławię wraz ze wszystkimi Aniołami i Świętymi w niebie. Tylko Tobie należy się chwała i cześć przez całą wieczność. Amen”.

W tym dniu odnawiamy nasze śluby i modlimy sie za cały Zakon, aby Jezus Odkupiciel obdarzył nas świętymi powołaniami i by nasza misja miłości  w świecie wciąż się rozwijała.ZOBACZ