Uroczystość Najświętszego Odkupiciela

W trzecią niedzielę lipca świętujemy Uroczystość Najświętszego Odkupiciela. Serdecznie zapraszamy na Mszę św o godz. 9.00.

Panie Jezu Chryste, Najświętszy Odkupicielu,

Ty wezwałeś nas, abyśmy szli za Tobą drogą prowadzącą do Ojca. Kroczymy więc za Tobą i z Tobą się jednoczymy. Potwierdzamy dziś na nowo dokonany w dniu profesji wybór życia chrześcijańskiego według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Bądź, Jezu, naszym Mistrzem, bądź Światłem niosącym prawdę, abyśmy idąc za nim, doszli do pełni życia, którą Ty sam jesteś.

Wyryj głęboko w naszych myślach Twoje słowo, naucz nas wpatrywać się w Twój przykład. Natchnij nas miłością Twego Eucharystycznego Serca, abyśmy wraz z Tobą wielbili naszego Ojca w niebie i służyli braciom, prowadząc ich do Niego, przez Ciebie w Duchu Świętym. 

Przebacz nam nasze grzechy i przemień w nas to, co się tobie opiera. Daj nam Ducha Świętego, aby Twoja obietnica spełniła się w nas. Chcemy żyć przez Ciebie i w Tobie Duchem miłości, ku chwale Ojca.