Neoprezbiterzy w naszej Kaplicy

13 lipca w naszej Kaplicy miała miejsce uroczysta  Eucharystia z udziałem neoprezbiterów naszej diecezji Bielsko-ŻYwieckiej. Udzielili oni, nam i świeckim obecnym w Kaplicy, blogosławieństwa prymicyjnego. Dziękując za ten dar ogarniamy ich poslugę naszą gorąco modlitwą. ZOBACZ