Przed Uroczystością Najśw. Odkupiciela

Modlitwa na rozpoczęcie Nowenny

przed  UROCZYSTOŚCIĄ NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA

 

Jezu Chryste, Synu Boga Żywego,

który przyjąłeś ciało z Dziewicy Maryi

i stałeś się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego!

Jezu Chryste, Odkupicielu człowieka!

Ty, który jesteś wczoraj i dzisiaj,

Tenże sam i na wieki.

W ten dzień, kiedy rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością Najświętszego Odkupiciela, przyjmij nas i cały Kościół Święty.

Ty, który dzieło Odkupienia uczyniłeś źródłem nieustającego daru,

Przeniknij jego zbawczą mocą wszystkie dni

I spraw, aby stały się dla nas prawdziwie darem

Łaski od Pana.

 

Spraw, abyśmy jeszcze bardziej miłowali Ciebie

I wszystkie tajemnice Twego życia

Od poczęcia i narodzenia

Aż do krzyża i zmartwychwstania.

Bądź z nami przez te tajemnice,

Bądź z nami w Duchu Świętym,

Nie zostawiaj nas sierotami!

Przychodź w te dni do nas

Spraw, aby wszyscy nawracali się do Miłości

Widząc w Tobie, Synu odwiecznego umiłowania,

Ojca, który jest bogaty w miłosierdzie!

Niech Kościół cały odczytuje tę

Obfitość Twego Odkupienia, która wyraża się

W odpuszczeniu grzechów i zgładzeniu

Pozostałości po grzechach, jakie ciążą na duszach wezwanych do nieśmiertelności.

Pomóż nam przełamywać własną obojętność

I odrętwienie wewnętrzne!

Przywracaj nam świętą wrażliwość!

Serca czyste, stwarzaj w nas, o Panie,

I ducha prawego odnawiaj w sumieniach naszych.

Panie Jezu Chryste niech potężniejsze okaże się

Dzieło Twojego Odkupienia!

Oto błagamy Cię przez Twoją własną Matkę, którą dałeś za Matkę wszystkim ludziom.

Niech potężniejsze okaże się – w człowieku i świecie –

Dzieło Twego Odkupienia. Amen (Św. Jan Paweł II  „Jubileuszowy Rok Odkupienia”.)

PIERWSZY DZIEŃ

DRUGI DZIEŃ

TRZECI DZIEŃ

CZWARTY DZIEŃ

PIĄTY DZIEŃ

SZÓSTY DZIEŃ

SIÓDMY DZIEŃ

ÓSMY DZIEŃ

DZIEWIĄTY DZIEŃ