Spotkanie z o. Antony

W piątek Oktawy Wielknocnej odwiedził nas o. Antony Rojan - redemptorysta z Indii, który od kilku dni przebywa w Polsce u sióstr Franciszkanek z Lasek. Wraz z nim przybyły siostry Sara i Emanuela. Ojciec Antony opowiadał o swojej pracy w Indiach. Tam właśnie zetknął się z siostrami Franciszkankami, które pracują w Ośrodku dla Niewidomych.  To one zaprosiły go do Polski. Ojciec pracował w Seminarium i jako misjonarz-redemptorysta w jednej z najuboższych części Indii. Dzięki jego zaangażowaniu powstał tam kościół i rozwinęło się duszpasterstwo parafialne. Ojciec Antony bardzo polecał się naszej modlitwie  i wyrazil pragnienie, by siostry redemptorystki otworzyły takze klasztor w Indiach. Ogromnie cieszył się z możliwości zobaczenia Polski, odwiedził też ojców redemptorystów na Pieszej w Warszawie, pięknie opowiadał nam o swojej więzi  duchowej ze świętymi redemptorystami.Wybiera się także w tych dniach - jako wielki czciciel Milosierdzia Bożego do Łagiewnik.ZOBACZ