Pierwsza Niedziela Adwentu

"Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła".

Na porannej Mszy św. kaznodzieja, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, zachęcał nas do "budowania arki", nie dla siebie, dla własnej rodziny i dobytku, ale dla wszystkich, dla ocalenia wszystkich. To "budowanie" ma się dokonać przez modlitwę, przez nasze zaangażowanie, solidarność i troskę o innych. 

Żyjmy chwilą obecną!

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie