W grocie

Ważnym „maryjnym” miejscem dla ks. Alfonsa Liguori okazała się Scala, mała miejscowość niedaleko Neapolu, kolebka nowego Instytutu – Zakonu Sióstr Redemptorystek i Zgromadzenia Redemptorystów. Tam właśnie w stromo wznoszącej się skale znajduje się grota, w której św. Alfons jako młody kapłan „rozmawiał” z Matką Najświętszą.
Nasze siostry w czasie pielgrzymki na beatyfikację Matki Marii Celeste odwiedzily także Scala i grotę św. Alfonsa.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie